Prokurent jest to osoba fizyczna, która na mocy udzielonej mu prokury (specjalnej formy pełnomocnictwa), uprawniona jest do reprezentowania i dokonywania czynności w sprawach sądowych i pozasądowych w imieniu przedsiębiorstwa podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Uchwała o powołaniu prokurenta powinna zostać wpisana do rejestru, ale już z chwilą udzielenia prokury na piśmie staje się wiążąca.

Co to wszystko oznacza?

Prokurentem może być tylko osoba fizyczna, czyli najprościej mówiąc nie może to być firma. Za to prokury może udzielić tylko firma taka, która podlega wpisowi do KRS – są to m.in spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka jawna, spółka komandytowa. Od niedawna prokury może udzielić też osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. Udzielenie prokury ma na celu wyznaczenie osoby uprawnionej do dokonywania czynności w imieniu przedsiębiorstwa i jej reprezentacji. Powołanie prokurenta następuje z chwilą udzielenia prokury. Trzeba pamiętać, że zarząd spółki powinien podjąć uchwałę o powołaniu prokurenta oraz dokonać stosownego wpisu w KRS.

Co musisz jeszcze wiedzieć o prokurze?

 • prokura musi być udzielona w formie pisemnej
 • ustanowienie prokurenta podlega opłacie (250 zł od wniosku i 100 za wpis do Monitoru Sądowego i Gospodarczego)
 • uchwałę o powołaniu prokurenta dołącz do wniosku KRS
 • istnieją 3 rodzaje prokury
  • prokura samoistna (samodzielna) – uprawnia prokurenta do samodzielnego działania w imieniu przedsiębiorstwa.
  • prokura łączna – zastosuj ją w przypadku, gdy posiadasz więcej niż jednego prokurenta i nie chcesz powierzać takiej odpowiedzialności jednej osobie. Przy zastosowaniu prokury łącznej, do skutecznego działania w imieniu przedsiębiorstwa wymagane jest współdziałanie wszystkich prokurentów.
  • prokura oddziałowa – prokurent działa tylko w imieniu oddziału przedsiębiorstwa.
 • do powołania prokurenta potrzebna jest zgoda wszystkich wspólników (w spółkach osobowych) / całego zarządu (w spółkach kapitałowych)
 • do odwołania prokurenta wystarczy cofnięcie zgody jednego wspólnika/członka zarządu

Co powinna zawierać uchwała o powołaniu prokurenta?

 • Dokładne oznaczenie spółki, która powołuje prokurenta. Nie posługuj się skrótami. Użyj pełnej nazwy firmy, takiej jaka widnieje w KRS.
 • Data podjęcia uchwały.
 • Zaznacz, że uchwała poparli wszyscy wspólnicy/każdy członek zarządu.
 • W uchwale o powołaniu prokurenta wymień jego dane.
 • Wymień na jaki rodzaj prokury wyrażono zgodę (samoistna, łączna, oddziałowa)

Potrzebujesz wzoru prokury albo uchwały o powołaniu prokurenta?

W dziale „do pobrania” będę umieszczał darmowe wzory pism, które ułatwią Ci Twoje biznesowe zadania. Pierwszymi plikami jakie tam znajdziesz jest Wzór prokury i uchwała o powołaniu prokurenta. Dostęp do nich jest bezpłatny. Możesz je modyfikować do własnych potrzeb, ale pamiętaj żeby zachować najważniejsze elementy. Jeżeli chcesz żebym na stronie umieszczał więcej takiego typu wzorów – napisz w komentarzu co cię najbardziej interesuje.